Tijdens de uitvaart

Herinneringen ophalen of deze juist maken op een heel speciaal moment in het leven, bij het afscheid. Muziek opent harten en geeft troost, vaak al bij het horen van de eerste klanken….Live muziek doet nog iets extra’s met je, het laat je de muziek en de herinnering aan een muziekstuk beleven. Wij ervaren de positieve invloed van live muziek dagelijks, zowel bij een intiem samenzijn als bij een bruisend ‘vier-het-leven-begrafenis.

Impressies live uitvaartmuziek

Na het overlijden

Zowel de nabestaanden als de uitvaartverzorgers kunnen vrijblijvend contact met ons opnemen. Tijdens een gesprek bespreken wij alle wensen en vertalen die naar onze live muziek. We vragen je bijvoorbeeld naar de gewenste muziekstukken en welke muziekinstrumenten je zou willen horen. Je bent vrij om hier zelf de keuze in te maken.

Meer informatie of boekingen?

Wij spelen op elk gewenst instrument, in elke muziekgenre en in de bandbezetting die jij wilt of die voor jouw keuze nodig is. Neem vrijblijvend en kosteloos contact met ons op.

Keuzevrijheid geeft troost 

Magnolia’s, een koets met paarden of een jazz trio; anno nu is alles mogelijk om afscheid te nemen op jouw en jullie manier. 

Met een kapitaalverzekering heb je als nabestaande volledige keuzevrijheid: de uitvaartverzekeraar keert een bepaald bedrag aan je uit waarmee je zelf invulling kunt geven aan de uitvaart.  

Hierdoor past de uitvaart volledig bij de persoon van wie afscheid wordt genomen. En dit geeft troost bij hen die verder moeten. 

Voor meer informatie: uitvaartverzekering

0566 - 750 889 / 06 -118 73 772

info@memoriesuitvaartmuziek.nl